Hot  

Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Những hình ảnh cuối cùng của 13 chiến sĩ hy sinh tại Rào Trăng 3

Những hình ảnh cuối cùng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man cùng 12 cán bộ, chiến sĩ trong đoàn cứu hộ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 trước khi gặp nạn đã được thành viên trong đoàn ghi lại.

Xã hội